Matura z języka angielskiego. Prosto i bez błędów

Poziom podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwo Pearson wychodzi na przeciw tegorocznym maturzystom, prezentując kolejną edycję “Repetytorium maturalne Longman“, które publikowane jest w dwóch wersjach – podstawowej i rozszerzonej. To idealna pozycja wydawnicza dla tych uczniów, którzy chcą rozplanować swoją pracę i w sposób nie obciążający zasiąść do powtórek i systematyzowania wiedzy z przedmiotu. Książka oparta jest na systemie wynikowym, który mierzony jest wyłącznie w rezultatach zdobytej wiedzy. Umiesz już? Świetnie, przejdź do kolejnego działu. Jeszcze robisz błędy? Pozostań tu trochę, spróbuj jeszcze raz.

Poziom podstawowy repetytorium oparty jest o fundamentalne zagadnienia i umiejętności językowe i polecany jest szczególnie nauczycielom, którzy chcą sprawdzić rezultaty nauki swoich podopiecznych. Poziom rozszerzony wprowadza do nauki strategię kompensacji. Znasz już materiał z podstawy? Świetnie, teraz poszerz go o nowe zagadnienia, słówka i umiejętności. Wszystkie zadania, na obydwu poziomach, są prezentowane i mogą być realizowane zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Do książek dołączona jest płyta z nagraniami, dzięki czemu możemy wprowadzić też sprawdzanie słuchania.

Zdążę do matury?

Publikacja podzielona jest na 14 działów (część rozszerzona i podstawowa uzupełniają się) i w każdym z nich znajduje się podział na pracę z tekstem, zadania, ćwiczenia podsumowujące oraz słowniczek. Jeśli nie stosujemy publikacji na lekcjach, możemy spróbować uczyć się z niej w domu, we własnym tempie, wedle własnych potrzeb. Każda część testowa jest tak samo różnorodna jak zagadnienia oczekiwane na egzaminie maturalnym w maju, dzięki czemu uczeń bardzo szybko oswoi się z wymogami i będzie wiedział jak rozplanować sobie pracę. Podział na 14 rozdziałów jest w stanie wypracować w uczniach systematyczność, a w tych bardziej leniwych umiejętność pracy w blokach, z większą, aczkolwiek dalej nieobciążającą ilością tekstu.

Publikacja w wersji dla nauczycieli dostosowana jest do wymogów nauczania i Programowego Systemu Oceniania, zawiera też wskazówki odnośnie prowadzenia zajęć, ilości sprawdzianów które można, trzeba i jak powinno się je przeprowadzić. Wersja dla nauczyciela posiada bardzo dobrą bazę testów i sprawdzianów, a także sugestie odnośnie pracy z uczniem opornym i trudnym. Praca z repetytorium da pewność nie tylko uczniom, ale też nie pozostawi wątpliwości dla nauczyciela, czy maturzysta jest gotów do starcia z egzaminem majowym i jak sobie na nim poradzi. Nie tylko w części pisemnej, ale również ustnej, której zagadnienia również są opracowane.

Book obraz autorstwa pressfoto - www.freepik.com