Matura z języka angielskiego. Prosto i bez błędów

Poziom podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwo Pearson wychodzi na przeciw tegorocznym maturzystom, prezentując kolejną edycję “Repetytorium maturalne Longman“, które publikowane jest w dwóch wersjach – podstawowej i rozszerzonej. To idealna pozycja wydawnicza dla tych uczniów, którzy chcą rozplanować swoją pracę i w sposób nie obciążający zasiąść do powtórek i systematyzowania wiedzy z przedmiotu. Książka oparta jest na systemie wynikowym, który mierzony jest wyłącznie w rezultatach zdobytej wiedzy. Umiesz już? Świetnie, przejdź do kolejnego działu. Jeszcze robisz błędy? Pozostań tu trochę, spróbuj jeszcze raz.

Poziom podstawowy repetytorium oparty jest o fundamentalne zagadnienia i umiejętności językowe i polecany jest szczególnie nauczycielom, którzy chcą sprawdzić rezultaty nauki swoich podopiecznych. Poziom rozszerzony wprowadza do nauki strategię kompensacji. Znasz już materiał z podstawy? Świetnie, teraz poszerz go o nowe zagadnienia, słówka i umiejętności. Wszystkie zadania, na obydwu poziomach, są prezentowane i mogą być realizowane zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Do książek dołączona jest płyta z nagraniami, dzięki czemu możemy wprowadzić też sprawdzanie słuchania.

Zdążę do matury?

Publikacja podzielona jest na 14 działów (część rozszerzona i podstawowa uzupełniają się) i w każdym z nich znajduje się podział na pracę z tekstem, zadania, ćwiczenia podsumowujące oraz słowniczek. Jeśli nie stosujemy publikacji na lekcjach, możemy spróbować uczyć się z niej w domu, we własnym tempie, wedle własnych potrzeb. Każda część testowa jest tak samo różnorodna jak zagadnienia oczekiwane na egzaminie maturalnym w maju, dzięki czemu uczeń bardzo szybko oswoi się z wymogami i będzie wiedział jak rozplanować sobie pracę. Podział na 14 rozdziałów jest w stanie wypracować w uczniach systematyczność, a w tych bardziej leniwych umiejętność pracy w blokach, z większą, aczkolwiek dalej nieobciążającą ilością tekstu.

Publikacja w wersji dla nauczycieli dostosowana jest do wymogów nauczania i Programowego Systemu Oceniania, zawiera też wskazówki odnośnie prowadzenia zajęć, ilości sprawdzianów które można, trzeba i jak powinno się je przeprowadzić. Wersja dla nauczyciela posiada bardzo dobrą bazę testów i sprawdzianów, a także sugestie odnośnie pracy z uczniem opornym i trudnym. Praca z repetytorium da pewność nie tylko uczniom, ale też nie pozostawi wątpliwości dla nauczyciela, czy maturzysta jest gotów do starcia z egzaminem majowym i jak sobie na nim poradzi. Nie tylko w części pisemnej, ale również ustnej, której zagadnienia również są opracowane.

Book obraz autorstwa pressfoto - www.freepik.com

Zintegrowany podręcznik z języka angielskiego

Matura za kilka lat? Będzie prostsza

Matura Focus 3” jest podręcznikiem od Wydawnictwa Pearson, przeznaczonym do nauki języka angielskiego na poziomie B oraz B+. Książka jest zintegrowana z zeszytem ćwiczeń oraz repetytorium maturalnym. Skupia się na czterech głównych działach językowych, które poznaje się za pomocą nauki i powtórek, a są nimi: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Podręcznik zawiera 8 rozdziałów, tyle samo co zeszyt ćwiczeń, a każdy temat lekcyjny to dokładnie jedna strona A4. Każda lekcja podzielona jest na konkretne części; ćwiczenia powtórkowe i sprawdzające (“pokaż, co już umiesz”), zadania gramatyczne i systematyzujące wiedzę (“pokaż, czego się nauczyłeś”). Zadania do prowadzenia na zajęciach są skierowane zarówno do pracy w pojedynkę, jak i w parach i grupach, a jednym z rozwiązań jest wydzieranie specjalnie przygotowanych do tego zadań na perforowanych stronach. Odpada kserowanie i gromadzenie makulatury, przede wszystkim oszczędzając środowisko.

Wszystkie odpowiedzi są zawarte na końcu książki, można je więc błyskawicznie sprawdzić. Zestaw jako pierwszy udostępnia uczniom spisane transkrypcje, dzięki czemu mogą służyć nie tylko do sprawdzenia zadań ze słuchania, ale posłużyć jako dodatkowy materiał ćwiczeniowy. To szczególnie przydatne dla uczniów, którzy mają problem z wyłapaniem akcentów lub skupieniem się na dłuższych formach wypowiedzi. Wszystkie zagadnienia są dobrane dość dokładnie z podstawą programową, na tym poziomie znajdziemy zajęcia zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Dzięki temu uczeń już w II lub III klasie jest w stanie poznać zadania maturalne, co pomoże mu szybciej przygotować się i oswoić z zasadami majowego egzaminu w ostatniej klasie szkoły średniej.

Wersja nie tylko dla ucznia

Nauczyciele również będą zadowoleni z rozwiązań wydawnictwa, podręcznik dla nauczyciela zawiera bogaty zestaw testów, sprawdzianów i kartkówek, odpowiednio na krótkie i dłuższe formy sprawdzania wiedzy. Każde z nich posiada również zakres czasowy (kwadrans, pół godziny, cała godzina lekcyjna). Publikacja w jednej i drugiej formie jest przejrzysta, czytelna i nie posiada żadnych zbędnych zapychaczy, szczególnie nieadekwatnych fotografii i nieaktualnych odnośników do świata codziennego (faks, poczta lub telefony stacjonarne).

Uczniowie z pewnością będą zadowoleni z rozłożenia materiału i przejrzystości publikacji. Zdecydowanie układ musiał być konsultowany z uczniami, ponieważ jako jedyne wydawnictwo zdecydowanie odstaje pod względem czytelności, szaty graficznej oraz doboru czcionki.

Music obraz autorstwa freepik - www.freepik.com

Matura z języka angielskiego na 100%? Da się!

Uczyć się nie znaczy nauczyć

My Matura Success” to publikacja od wydawnictwa Pearson, która jest przeznaczona dla uczniów ostatniej klasy szkoły średniej. Książka i zeszyt ćwiczeń przygotowują maturzystę do egzaminu na poziomie podstawowym. Wydawnictwo Pearson dba o to, by ich materiały były czytelne i dostosowane do podstawy programowej (ostatnia zmiana miała miejsce w 2015 roku) oraz zmieniających się wymogów edukacyjnych. To, co od razu zwraca uwagę, to doskonale opracowana szata graficzna i dobrze dobrana czcionka, której układ z pewnością był konsultowany z uczniami, ponieważ jest to jedna z nielicznych publikacji na rynku, która unika zbędnych zapychaczy ilustracyjnych, żartów językowych (uważanych za nieśmieszne) oraz fotografii na początku każdego rozdziału, które w większości nie są kompatybilne z tematem rozdziału.

Strategie maturalne, które są zaprezentowane w podręczniku są naprawdę ciekawe i przeprowadzone dokładnie i dobrze. Tekst bazowy jest przejrzysty, gramatyka wyłożona w formie grafik, wykresów lub tabel. Pomysły na naukę są dwa – dla uczniów systematycznych oraz tych, którym uczenie się na bieżąco sprawia problemy. Jedni i drudzy są w stanie ogarnąć potrzebny materiał na egzamin. Tempo nauki można dostosować indywidualnie, nie tracąc jakości nauki i przede wszystkim nie przeciążając się ilością materiału, który trzeba przyswoić.

Dlaczego to takie ważne?

Przede wszystkim uczenie w maturalnej klasie z tego rodzaju opracowań pozwala na bardzo dokładne zmierzenie zasobów wiedzy ucznia. Nie ma możliwości, by mierzyć wszystkich tą samą miarą. Nauczyciel od tej pory będzie miał absolutną pewność czy i jak uczeń poradzi sobie w majowym starciu egzaminacyjnym. Książka w połączeniu ze wskazówkami pozwala na efektywne przyswajanie wiedzy. Każdy z rozdziałów nawiązuje do materiału wcześniejszego, rozpoczyna się komentarzem gramatycznym, a repetycja leksykalno-gramatyczna i bank słówek pojawiają się w blokach, często powtarzając zwroty z poprzednich zajęć. Dzięki temu uczniowi nic nie umknie i będzie w stanie swobodnie posługiwać się pojętą wiedzą.

Zestaw bardzo mocno stawia na doskonalenie dłuższych form wypowiedzi (blog, rozprawka, list, dialog) oraz słuchanie. Płyta zawiera największą ilość nagrań i zadań ze słuchu wśród dostępnych propozycji i pomocy naukowych. Zestaw zawiera też login i hasło do strony internetowej, na której czekają na ucznia fiszki oraz testy pamięciowe, które pomagają w przyswojeniu słownictwa. Zestaw dla nauczycieli zawiera bardzo ciekawy i obszerny bank sprawdzianów i kartkówek.

School obraz autorstwa freepik - www.freepik.com